BIG UPDATE: V-SHORTS CHỈNH SỬA VIDEO HÀNG LOẠT

 BIG UPDATE: V-SHORTS CHỈNH SỬA VIDEO HÀNG LOẠT

Có rất nhiều hiệu ứng chỉnh sửa video đã được update ở bản fix mới nhất này, và sau sẽ update thêm cho ae trải nghiệm

 Phần mềm V-shorts

Mới hơn Cũ hơn